Regler för bokning & när debiteras du?

När DU beställer tid för behandling så gör vi ett muntlig avtal. DU (köparen) förbinder dig att komma till mig vid en i förväg överenskommen tid och köpa en behandling. Jag (säljaren) förbinder mig att reservera denna tid för DIG och inte sälja den till någon annan.Så länge DU inte avbeställer tiden – senast 24 timmar innan så kan jag inte sälja den till någon annan. Därför är du betalningsskyldig.

Du skulle inte heller acceptera att tvingas vistas på din arbetsplats utan att din arbetsgivare betalar lön till dig. Som egen företagare är min lön en del av omsättningen, dvs. pengar som kommer in i företaget när jag säljer en behandling eller en vara.

Vill du inte bli debiterad kan du själv hitta en ersättare för din bokade tid!